Zpět   Kontakt  další adventní:  /šedé nemají platný termín/                                         >>>> Adventní JEDNODENNÍ

Ďábelská noc  Advent ve středověkých městech Bavorska  Sen v bílém  Tichá noc 200 let  Advent v Pasově a na Innu 

POHODOVÝ VÍKEND V LINCI  NEJKRÁSNĚJŠÍ ŠVÝCARSKÉ ADVENTNÍ TRHY  Adventní Vídeň  Vídeň v čase adventu

Adventní Krakow a solný důl Wieliczka  Adventní WROCLAW  ČESKÝ KRUMLOV a čerti  Rakouská vánoční romance


Advent v Paříži 2013

 FRANCIE - člen EU, člen EMU (měna EURO)

ubytování v centru Paříže - čtvrť Montmartre

 

Termín

Cena dospělý

Poznámka

04.12.-08.12.2013

5990 Kč

již se konalo
Děti do 15-tých narozenin mají v doprovodu dvou dospělých slevu 20%.

Advent v Paříži 2013 - Program zájezdu:

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z ČR.

2. den: Ráno příjezd do Paříže sváteční předvánoční atmosféra. Vánoční výzdoba Paříže, to jsou miliony žárovek, 150 km vyzdobených ulic, 180 km světelných řetězů. Čeká nás prohlídka na ostrově La Cité - katedrála Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác, čtvrť Opera s chrámem Madeleine.
V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do čtvrti Montmartr. Individuální volno - večerní Montmartre – náměstí malířů Place du Tertre. Poloha hotelu umožňuje kouzelné večerní procházky městem, posezení v kavárničkách na břehu Seiny a vstřebání atmosféry Paříže.

3. den: Pro zájemce je připraven výlet do Versailles - prohlídka nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci, královské rezidence Ludvíka XIV. - symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Odpoledne vánoční atmosféra Paříže, vánoční trhy, individuální volno, posezení v typických pařížských kavárničkách, možnost návštěvy Louvru nebo dalších muzeí.
V podvečer náměstí Pigalle, Moulin Rouge, bazilika Sacré-Coeur, večerní město.

4. den: Celodenní prohlídka pamětihodností města s průvodcem.

Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakultativní projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.

5. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.


Doprava:

autobus (audio, video, občerstvení)

Odjezdová místa: Brno, Praha, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto, Pardubice, Hr. Králové, Olomouc(+250 Kč), Ostrava(+450 Kč), Plzeň, Lanškroun (+150 Kč), Ústí n. Orl. (+200 Kč), Č. Třebová (+100)

Ubytování: ubytování v centru Paříže - čtvrť Montmartre
Stravování: bufetová snídaně
Cena: 5.990,- Kč
Cena zahrnuje:

dopravu klimatizovaným autokarem, 

2x ubytování v hotelu na Montmartru – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 

2x snídani, služby průvodce a výlet do Versailles, 

pojištění zájezdu pro případ úpadku CK. 

Příplatky:

komplexní pojištění vč. storna zájezdu 150Kč

jednolůžkový pokoj 1.500 Kč


Upozornění na cestování dětí do zahraničí po 26. červnu 2012: cestování dětí zapsaných v pasech rodičů do zahraničí je možné jen do 26. června 2012. Po tomto datu mohou děti cestovat do zahraničí jen s vlastním cestovním dokladem (pasem nebo občanským průkazem). K vydání cestovního dokladu na úřadu s rozšířenou působností je třeba předložit rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče. Fotografie se fotí na místě. Proto je při podání žádosti nutná přítomnost dítěte. Poplatek za cestovní pas je 100 Kč , za občanský průkaz do 15 let věku dítěte se platí 50 Kč.

Nezapomeňte si zkontrolovat platnost cestovních dokladů 
(i po vstupu "do šengenu" je nutné u sebe mít platný doklad totožnosti)
Platnost OP pro cesty do EU si zkontrolujte ZDE:
CESTOVNÍ DOKLADY


Zpět   Kontakt  další adventní:  /šedé nemají platný termín/                                         >>>> Adventní JEDNODENNÍ

Ďábelská noc  Advent ve středověkých městech Bavorska  Sen v bílém  Tichá noc 200 let  Advent v Pasově a na Innu 

POHODOVÝ VÍKEND V LINCI  NEJKRÁSNĚJŠÍ ŠVÝCARSKÉ ADVENTNÍ TRHY  Adventní Vídeň  Vídeň v čase adventu

Adventní Krakow a solný důl Wieliczka  Adventní WROCLAW  ČESKÝ KRUMLOV a čerti  Rakouská vánoční romance


Podmínky nákupu prostřednictvím agentury Jiří Velek - Matylda

  • Ceny zájezdů jsou u nás stejné jako u pořadatele zájezdu.

  • Navíc (někdo by řekl zdarma) u nás dostáváte ochranu vyplývající z pečlivého výběru našich partnerů, ohlasů našich klientů a dalších zkušeností z praxe. Tím Vás chráníme PŘEDEM na rozdíl od zákona 159/99Sb., který Vám poskytuje ochranu až když problém nastane. Proti podvodu (viz případy roku 1997) Vás tento zákon NECHRÁNÍ !

  • Nabízíme pouze pojištěné zájezdy od prověřených cestovních kanceláří (tento zájezd garantuje Radek Kredba - Cestovní agentura PERMON).

  • Podobně postupujeme i v případě prodeje ostatních služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ve smyslu zákona 159/99Sb. (vstupenky, letenky, jednodenní výlety a pod.)