Zpět na:   hlavní MENU    jednodení a nákupní     květinové    eurovíkendy     Kontakt   /šedé nemají platný termín/  

podobné zájezdy:   Květinové Korzo B  Květinové Korzo BUS_K   Květinové Korzo M   Květinové Korzo_S(letecky)   Květinové Korzo R   Jarní Holandsko   Narcisový festival   

Amsterdam - poznávací víkend(3dny)(letecky)   Jaro v Holandsku(4dny)(letecky)   Evropská květinová výstava v Tullnu(2dny)   Evropská květinová výstava v Tullnu(1den)

Rozárium a termály v Badenu   Baden_slavnost_růží   Jaro u Bodamského jezera   Pohádkové zámky Ludvíka II.   Jezera v Solné komoře   Provence a vůně levandule(6dnů)   

Holandská mozaika(5dnů)   Kamélie_Drážďany_S   Kamélie_Drážďana_P      Retzer Vintage Festival_P

Orchideje_Drážďany_A   Orchideje_Drážďany_B  Orchideje_Drážďany_M   Orchideje_Drážďana_P   Orchideje_Drážďany_S   Orchideje_Pillnitz_S

 

 - - -

 

RAKOUSKO - člen EU, člen EMU (měna EURO)

 DNEŠNÍ  KURZY  MĚN

 

BADEN - SLAVNOST RŮŽÍ

2denní poznávací zájezd

 

CÍSAŘSKÉ REZIDENCE LAXENBURG A SCHÖNBRUNN

 

hrad Laxenburg – zámek Franzensburg – Maria Lanzendorf – Baden sádrovcový důl Seegrotte – zámek Liechtenstein – zámek Schönbrunn

ZOO Tiergarten

 

2 dny/1 noc v hotelu

 

03.06. - 04.06.2023

3 290 Kč

 

snížená cena v předprodeji 3 027 Kč

 

BADEN RŮŽE

Necháme se unášet nepřeberným množstvím květů a vůní na "Slavnosti růží" v Badenu. Čeká nás prohlídka a plavba v zatopeném sádrovcovém dole. Navštívíme největší palácový komplex Evropy, zámek Schönbrunn a romantický hrad Laxenburg.

 

BADEN - SLAVNOST RŮŽÍ 2023 - program zájezdu:

 

1.den:

Ráno odjezd do Rakouska (hranice Mikulov v cca 8:00 hod). Palácový komplex LAXENBURG s rozlehlým parkem, jezery propojenými vodními kanály, nejrůznějšími romantickými stavbami a altány byl letní rezidence císařské rodiny. Zámek FRANZENSBURG, vybudovaný tu na jezeře sloužil coby "pokladnice Rakouska", shromažďující skvosty a cenností z celé monarchie. V dolnorakouské obci MARIA LANZENDORF najdeme nejkrásnější kalvárii v Rakousku, připomínající utrpení Ježíše Krista. Odpoledne lázeňské město BADEN, "Město růží". Zdejší park Doblhoffpark – největší rakouské rozárium dnes zahajuje každoroční Slavnost růží s více než 600 druhy růží. Prohlídka města – Císařský dům, radnice, Beethovenův dům, květinové hodiny, největší rakouské kasino nebo variantně návštěva Římských termálních lázní s léčivou minerální vodou. Večer se v rozárium koná zahajovací ceremoniál slavnosti, ze kterého byl bohužel vyřazen oblíbený ohňostroj. Ubytování v hotelu.

 

2.den:

Prohlídka sádrovcového dolu SEEGROTTE a plavba lodí v jeho zatopených podzemních štolách. Zjistím, k čemu byl důl využíván za II. světové války. Cestou do Vídně se krátce zastavíme pod středověkým hradem LIECHTENSTEIN, který se stal kolébkou stejnojmenného šlechtického rodu velice rozšířeného i v českých zemích. Program zakončí zámek SCHÖNBRUNN (UNESCO), letní sídlo císařského rodu Habsburků. Prohlídka zámku a rozlehlých zahrad se všemi fontánami, altány a romantickými stavbami. Návštěva nejstarší ZOO na světě Schönbrunner Tiergarten, se stane nezapomenutelným zážitkem nejen pro děti, ale i dospělé. Návrat do ČR večer, Brno cca 20:00 hod. a dále dle míst nástupů.

 

Změna programu vyhrazena

 

>>>>ZPĚT nahoru

 

Seegrotte

 

Katalogová cena  (cena v předprodeji dle data nákupu)

Termín a Cena:

Ubytování:

Stravování:

Doprava:

03.06. - 04.06.2023    3 290 Kč        akční cena 3 027 Kč

1 x v hotelu, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

1x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

zájezdový autokar (WC, klimatizace, DVD, občerstvení za Kč)

Nástupní místa po trase: Odjezd C
Praha, Hradec Králové, Pardubice, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno

Cena zahrnuje:

dopravu lux. klim. busem,
1x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
1x snídani formou bufetu,
průvodce

Cena nezahrnuje:

vstupné,
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativně:

1lůžk. pokoj 550 Kč
komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 80 Kč

Poznámka:

Na co se můžete těšit:
Římské termální lázně
Císařské rezidence Laxenburg a Schönbrunn

Doporučené kapesné:

Doporučujeme na vstupy cca 90 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

Orientační ceny vstupného

(loňské)

- Laxenburg – vstup do parku, přívoz a prohlídka zámku Franzensburg s českým audio-průvodcem 13 €
- Baden – Römertherme – vstup na 3 hodiny dospělí 16,60 €; senioři 12,90 €
- Seegrotte – vstup, plavby a prohlídka dolu s českým audio-průvodcem 8 €
- Zámek Schönbrunn – prohlídka Imperial Tour s českým audio-průvodcem 16 €
- Schönbrunner Tiergarten (ZOO) vstup individuální 20€; skupina od 10 osob 18 €
- Schönbrunn – palmový skleník vstup dospělí 5 €
- Schönbrunn – zámeček Gloriette 3,80 €

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme kapesné cca 80 € 

>>>>ZPĚT nahoru

Zpět na:   hlavní MENU    jednodení a nákupní     květinové    eurovíkendy     Kontakt   /šedé nemají platný termín/  

podobné zájezdy:   Květinové Korzo B  Květinové Korzo BUS_K   Květinové Korzo M   Květinové Korzo_S(letecky)   Květinové Korzo R   Jarní Holandsko   Narcisový festival   

Amsterdam - poznávací víkend(3dny)(letecky)   Jaro v Holandsku(4dny)(letecky)   Evropská květinová výstava v Tullnu(2dny)   Evropská květinová výstava v Tullnu(1den)

Rozárium a termály v Badenu   Baden_slavnost_růží   Jaro u Bodamského jezera   Pohádkové zámky Ludvíka II.   Jezera v Solné komoře   Provence a vůně levandule(6dnů)   

Holandská mozaika(5dnů)   Kamélie_Drážďany_S   Kamélie_Drážďana_P      Retzer Vintage Festival_P

Orchideje_Drážďany_A   Orchideje_Drážďany_B  Orchideje_Drážďany_M   Orchideje_Drážďana_P   Orchideje_Drážďany_S   Orchideje_Pillnitz_S

 

Podmínky nákupu prostřednictvím agentury Jiří Velek - Matylda

  • Ceny zájezdů jsou u nás stejné jako u pořadatele zájezdu.

  • Navíc (někdo by řekl zdarma) u nás dostáváte ochranu vyplývající z pečlivého výběru našich partnerů, ohlasů našich klientů a dalších zkušeností z praxe. Tím Vás chráníme PŘEDEM na rozdíl od zákona 159/99Sb., který Vám poskytuje ochranu až když problém nastane. Proti podvodu (viz případy roku 1997) Vás tento zákon NECHRÁNÍ !

  • Nabízíme pouze pojištěné zájezdy od prověřených cestovních kanceláří (tento zájezd garantuje Redok s.r.o.).

  • Podobně postupujeme i v případě prodeje ostatních služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ve smyslu zákona 159/99Sb. (vstupenky, letenky, jednodenní výlety a pod.)

 

hrad Laxenburg – zámek Franzensburg – Baden – sádrovcový důl Seegrotte – zámek Schönbrunn - ZOO Tiergarten  Seegrotte Hinterbrühl

Prohlídky zatopeného sádrovcového dolu, letecké továrny z druhé světové války a podzemního jezera na lodi.