Zpět na poznávací     Zpět na jednodenní     Zpět na květinové     Kontakt                           /šedé nemají platný termín/  

podobné zájezdy: Rakouský zahradnický ráj  Mezinárodní zahradnická výstava   Nejkrásnější rakouské zahrady   Baden_slavnost_růží

Květinové Korzo hotel  Květinové Korzo H***  Květinové Korzo H  Květinové Korzo H***   Květinové Korzo LET(letecky)

Orchideje_Drážďany_1  Orchideje_Drážďany_2  Orchideje_Drážďany_3  Orchideje_kamélie_TO  Narcisový festival

Holandsko a Belgie  Velký okruh Belgií  BENELUX  Jaro v Holandsku  Amsterdam a Keukenhof

 

NIZOZEMÍ - člen EU, člen EMU (měna EURO)

DNEŠNÍ KURZY MĚN

 

Holandsko země tulipánů

a květinového korza 2019

AUTOKAREM

Květiny a Holandsko patří nerozlučně k sobě. Holandské parky prosluly po celém světě, 

stejně tak i burza květin v Aalsmeeru. Země tulipánů, větrných mlýnů, sýrů, kanálů 

a fantastického květinového korza, podívané, při které byste neměli chybět.

 

10.04. – 14.04.2019

Aalsmeer - Amsterdam - Alkmaar - Zaanse Schans - Volendam - park Keukenhof - květinové korzo

 

Květinové korzo 2019 - program zájezdu:

1. den /středa/:
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den /čtvrtek/:
Ráno návštěva největší květinové burzy květin na světě v AALSMEERU, jež si vydobyl renomé nejvýznamnějšího nizozemského střediska pěstování květin. Zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu Nizozemska AMSTERDAMU – květinový trh, historie, památky, náměstí Dam, brusírna diamantů. Možnost fakultativní projížďky lodí po grachtech nebo návštěva světoznámých muzeí Van Gogh Museum či Rijksmuseum.

3. den /pátek/:
Dnešní den zahájíme prohlídkou tradičního alkmaarského sýrového trhu na náměstí Waagplein v ALKMAARU, kde dodnes fungují staré sýrařské cechy. 30.000 kg Goudy, Edamu a Leidenu v podobě velkých navoskovaných kol, nosiči v pestrobarevných čapkách, dřevené povozy, nenapodobitelné kouzlo. Návštěva půvabného obydleného skanzenu s dřevěnými domy a větrnými mlýny v ZAANSE SCHANS s ukázkou výroby dřeváků, skanzen ztělesňuje turistické srdce kraje. VOLENDAM – historické rybářské městečko láká svou atmosférou turisty z celého světa. K největším atrakcím města patří tradiční kroj, dřevěné domky a malé grachty. Prohlídka města je spojená s návštěvou sýrové farmy s degustací a nákupem sýrů. Návrat na ubytování.

4. den /sobota/:
Celý den strávíme ve světově proslulém největším a nejslavnějším květinovém parku Holandska KEUKENHOFU, kde každý rok na 32 hektarech vykvete kolem 6 milionů cibulovin, hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. Právě v dubnu bude vše v plném květu a bude zde i bohatý doprovodný program (aranžování, výstavy). Během dne kolem parku projede světově proslulé KVĚTINOVÉ KORZO - přehlídka alegorických vozů vytvořených pouze z květin, na které zde čekají davy příznivců neopakovatelného díla. 

V podvečerních hodinách odjezd do republiky.

5. den /neděle/:
Dopoledne příjezd do ČR.

Korzo  2019

Holandská mozaika 2017 a trhy sýrů v Alkmaaru - trh sýrů

Kaukenhof

Holandská mozaika 2017 Volendam - Marken

 

Základní cena zájezdu: 6 890 Kč - doprodej 4 500 Kč

Cena zahrnuje:

Dopravu luxusním busem, 2 x nocleh v hotelu v Amsterdamu se snídaní, 2-lůžkové pokoje s příslušenstvím, 

za příplatek možno jednolůžkový pokoj, na vyžádání 3-lůžkový pokoj, průvodce a povinné pojištění zájezdu pro případ úpadku CK.
Příplatky fakultativně:  

dopravu lux. klim. busem
2x ubytování v hotelu v Amsterdamu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupné
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“1-lůžk. pokoj 2.400 Kč

komplexní pojištění vč. storna zájezdu (ptejte se v kanceláři)

Sleva: 
časová - předprodej, 3. osoba na pokoji 400 Kč

Doprava: 
na příplatky a slevy pro konkrétní odjezdová místa se ptejte v kanceláři

 

Orientační ceny vstupného (v eurech): 
Amsterdam : jízdenka městská doprava 3, celodenní 8 
Muzeum Van Gogh (cca 17) - nutná rezervace v CK minimálně 1 měsíc před odjezdem.

Rijksmuseum 17,5 
plavba po grachtech 16 
Anna Frank museum 9
DAM královský palác 10
Nový kostel 10
Starý kostel 10
věž záp. kostela 8
Brusírna diamantů zdarma
Synagogy a židovské muzeum 15

Keukenhof: největší květinový park v Evropě 16 skupina 
Aalsmeer: květinová burza 7,50

Zaanse Schans: obydlený skanzen zdarma 

Keukenhof: největší květinový park v Evropě 16  skupina 

Doporučená částka na vstupné cca 140 EUR.


Čekají Vás nejen barevné květinové plantáže a jedinečný tulipánový park Keukenhof ale i skvělé sýry, větrné mlýny, proslulá konkurenční piva Heineken a Amstel, proslulá čtvrť červených světel přímo v centru Amsterdamu, největší a známé brusírny diamantů a hlavně tolerantní holanďané.

Pokud se zajímáte o brilianty a chcete se poradit o nákupu, investicích anebo Vás prostě jen zajímají obraťte se na nás ! MAIL

Umíme poradit, zprostředkovat nákup i investici nebo jen návštěvu výstavy briliantů.

Upozornění na cestování dětí do zahraničí po 26. červnu 2012:  

cestování dětí zapsaných v pasech rodičů do zahraničí již není možné. Děti mohou cestovat do zahraničí jen s vlastním cestovním dokladem (pasem nebo občanským průkazem). K vydání cestovního dokladu na úřadu s rozšířenou působností (žádost lze podat i na úřadě, kde nemá trvalý pobyt) je třeba předložit rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Fotografie se fotí na místě. Proto je při podání žádosti nutná přítomnost dítěte. 

Poplatek za cestovní pas je 100 Kč (platnost pasu je 5 let), za občanský průkaz 50 Kč (platnost OP je 5 let).

Nezapomeňte si zkontrolovat platnost cestovních dokladů (i po vstupu "do šengenu" je nutné u sebe mít platný doklad totožnosti)

Platnost OP pro cesty do EU si zkontrolujte ZDE: CESTOVNÍ DOKLADY

Zpět na poznávací     Zpět na jednodenní     Zpět na květinové     Kontakt                           /šedé nemají platný termín/  

podobné zájezdy: Rakouský zahradnický ráj  Mezinárodní zahradnická výstava   Nejkrásnější rakouské zahrady   Baden_slavnost_růží

Květinové Korzo hotel  Květinové Korzo H***  Květinové Korzo H  Květinové Korzo H***   Květinové Korzo LET(letecky)

Orchideje_Drážďany_1  Orchideje_Drážďany_2  Orchideje_Drážďany_3  Orchideje_kamélie_TO  Narcisový festival

Holandsko a Belgie  Velký okruh Belgií  BENELUX  Jaro v Holandsku  Amsterdam a Keukenhof

  

Podmínky nákupu prostřednictvím agentury Jiří Velek - Matylda

  • Ceny zájezdů jsou u nás stejné jako u pořadatele zájezdu.

  • Navíc (někdo by řekl zdarma) u nás dostáváte ochranu vyplývající z pečlivého výběru našich partnerů, ohlasů našich klientů a dalších zkušeností z praxe. Tím Vás chráníme PŘEDEM na rozdíl od zákona 159/99Sb., který Vám poskytuje ochranu až když problém nastane. Proti podvodu (viz případy roku 1997) Vás tento zákon NECHRÁNÍ !

  • Nabízíme pouze pojištěné zájezdy od prověřených cestovních kanceláří (tento zájezd garantuje Redok travel, s.r.o.).

  • Podobně postupujeme i v případě prodeje ostatních služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ve smyslu zákona 159/99Sb. (vstupenky, letenky, jednodenní výlety a pod.)

Neederland Holland polder windmill gracht Heiniken Amstel A'dam XXX R'dam Zandvoort F1 dunes Haarlem Edam Gouda diamonds Rijsk museum Sex museum Red Light District

Nizozemí Holandsko Holansko poldr brusírna diamantů briliant větrný mlýn kanál kanály grachty tulipány květinový trh květinová burza Květinové korzo květinové korso briliantové šperky gemologické laboratoř prstýnky s brilianty diamantový prsten De Beers